L’evolució de les reserves d’aigua a l’estiu

Entre juny i setembre és quan es produeix un major consum i ús de les reserves d’aigua que tenim als nostres embassaments i aqüífers. Això es deu a un augment de les demandes urbanes -també arran de l’increment de turistes a Catalunya-, un major ús de l’aigua per a satisfer les necessitats de reg i també a la major evaporació de les reserves arran de la calor i les altes temperatures. Tot això també va lligat amb un descens de les aportacions d’aigua provinents de les pluges.

Descens de 2 hm3 diaris

Actualment, els embassaments de les conques internes registren uns cabals d’entrada inferiors a l’aigua que s’allibera a través de les preses. Per posar dos exemples, a Darnius Boadella entra menys d’1 m3/s i s’alliberen 4 m3/s, mentre que a la Baells entra també menys d’1 m3/s i s’alliberen uns 4 m3/s. Aquesta constant es repeteix en la resta de preses de les conques internes i cap d’elles registra una situació contrària.

aforadors
Aforadors de l’ACA calculant el cabal d’aigua que porta el riu Siurana, aigua amunt de l’embassament. 

Això provoca que, de manera lenta però constant, es redueixin els volums d’aigua emmagatzemada als nostres embassaments en uns 2 hm3/dia. Per revertir aquesta situació, caldria que es registressin pluges quantioses i continuades a les capçaleres dels rius, un fet que no és habitual a l’estiu, on es registren precipitacions intenses i de curta durada que no són suficients per incrementar reserves, tot i que si serveixen per regar els camps de manera natural.

Reducció lenta i progressiva

Si abans de l’estiu, els embassaments de les conques internes van assolir els volums més elevats d’aigua als embassaments de les conques internes (a la primera quinzena de maig estaven al 87% i 606 hm3), des d’aleshores, els embassaments han registrat una estabilització de les seves reserves, que posteriorment, han donat pas al descens habitual dels mesos d’estiu i principis de la tardor, degut a l’augment de demandes i a la reducció d’aportacions provinents de les pluges.

El 7 de maig es va arribar al volum màxim d’aigua als embassaments del riu Llobregat en el 2017, amb més de 200 hm3 emmagatzemats, volum que es va mantenir fins l’1 de juny per les aportacions d’aigua des de capçalera, tot i que actualment disposen de 177 hm3.

evolucio reserves lllobregat
Durant el mes de maig de 2017, les reserves s’han mantingut estables. La falta de pluges i l’increment de demanda ha provocat un lent però constant descens. 

El 12 de maig es va assolir el màxim registrat aquest any als embassaments del Ter, amb 342 hm3 emmagatzemats a Sau i Susqueda. Actualment, aquests dos pantans disposen de 285 hm3 d’aigua. En relació a l’embassament de Darnius Boadella, que el 22 de maig va arribar al màxim de 50 hm3, avui disposa de 14 hm3 menys, situant-se al 58%.

Pel que fa al sistema de Siurana-Riudecanyes, a mitjans de maig van arribar al màxim d’enguany amb 8,8 hm3, mentre que avui disposa de prop de 5,9 hm3.

Consum eficient i responsable

 Tot i que actualment hi ha una còmoda reserva d’aigua (73% i 506 hm3) i que habitualment a la tardor es registren pluges que permeten recuperar volums als embassaments, cal que seguim fent un consum eficient i sostenible de l’aigua.

descens reserves
Evolució de les reserves a les conques internes entre 2015 i 2017. S’observa que entre els mesos de juny i octubre és quan baixen més les reserves, a l’incrementar-se les demandes i reduir-se les aportacions.

La variabilitat del clima mediterrani pel qual estem condicionats i l’impacte del canvi climàtic fan que haguem de gestionar de manera eficient els recursos, ja que en cas de tenir una tardor seca i encara que es disposi de noves infraestructures hídriques (dessalinització i reutilització), cal que seguim apostant per l’eina més efectiva: l’estalvi.

Les darreres pluges de curta durada, en la seva major part són absorbides pel terreny i pels boscos reduïnt el seu dèficit hídric acumulat després de mesos d’escassetat de pluges. L’escolament que arriba als rius és una petita part del total de la pluja.

Deixa un comentari