La igualtat de gènere a l’Agència Catalana de l’Aigua

En els darrers mesos s’ha intensificat el debat sobre el paper de la dona a la nostra societat. Es reclama, de manera lògica, legítima i coherent, que no es discrimini per raons de sexe i que el gènere femení tingui les mateixes oportunitats que els homes  i que en matèria retributiva es tinguin en compte les capacitats personals i no qüestions de gènere. Des de fa més de deu anys, l’ACA aplica un pla d’igualtat per trencar barreres i tenir equilibrada la plantilla.

Segons la Memòria d’activitat de l’agència corresponent al 2016, treballen a l’empresa pública un total de 557 treballadors i treballadores. En relació amb aspectes quantitatius s’evidencia la tendència que en els últims anys la plantilla s’està reduint de manera progressiva, arran de les jubilacions que s’han anat produint en els últims exercicis.

Des de 2007, el número de treballadores és superior al nombre de treballadors

En el que fa referència a la paritat entre home i dona, si agafem la dada dels 557 actius que actualment desenvolupen la seva feina a l’ACA, podrem comprovar que 303 persones són dones, mentre que els 254 restants són homes. Tot i que des dels seus inicis, l’agència sempre ha buscat la paritat, des de l’any 2007 s’observa la tendència que a l’ACA hi treballen més dones que homes.

Sin título-2

Equivalència en l’àmbit salarial

Pel que respecta als sous dels treballadors i treballadores públiques, aquests es regeixen únicament per les capacitats de cada treballador/a, només tenint en compte la formació, les aptituds i les seves habilitats. En aquest sentit, la retribució ve fixada pel grup laboral al que es pertany, sense fer distinció entre home i dona.

Tot i que hi ha àrees que tradicionalment han estat ocupades per homes es treballa per equilibrar-ho

Sector tradicionalment masculí

El món de la gestió de l’aigua ha estat, tradicionalment, una esfera marcadament masculina. Hi ha tasques, com la gestió dels embassaments, per citar un exemple, que sempre han estat desenvolupades per homes. Tot i això, des de l’ACA s’està treballant des de fa anys en la implantació i desplegament d’un pla d’igualtat, buscant l’equilibri de gènere en els diferents departaments. Amb una estructura de personal equilibrada i igualitària, no només en sortirà guanyant l’empresa sinó també la societat sencera.

Deixa un comentari