L’aposta per la recerca i la innovació en el cicle de l’aigua

Cada cop es posa en més ocasions damunt de la taula quines han de ser les grans actuacions per a incrementar la disponibilitat d’aigua. Amb la recerca, el desenvolupament i la innovació –el que es coneix popularment com a R+d+i– en el camp de l’aigua es poden trobar altres solucions que incrementin la quantitat i millorin la qualitat d’aquest recurs tan preuat.

En aquesta línia, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) aposta per participar tècnica i econòmicament en projectes que millorin el món de l’aigua i que representin un benefici per la gestió que es du a terme des de l’administració hidràulica catalana.

Participació en diversos projectes

En els darrers anys, l’Agència Catalana de l’Aigua ha aportat el seu gra de sorra participant en diverses iniciatives. Projectes ja finalitzats com l’Imprints, el Sud d’Eau, l’ENSAT, l’OPCC, l’OptimEdar i el WatERP, han servit per millorar els coneixements de les avingudes, l’eficiència en l’abastament i el sanejament, entre d’altres.

Actualment, l’ACA està implicada en nous projectes, a més de col·laborar estretament amb el Clúster Català de l’Aigua (CWP):

 • El Projecte LIFE Ebro ADMICLIN (Adaptation and mitigation measures to climate change in the Ebro Delta),  orientat en l’anàlisi del transport de sediments en el tram final del riu Ebre i a com mitigar els efectes del canvi climàtic i l’afectació en el delta per l’increment del nivell del mar.
Sin título-1
Prova pilot d’injecció de sediments al tram final de l’Ebre duta a terme el maig de l’any passat.
 • El Projecte TRIVERS (Implementing the Water Framework Directive to temporary rivers: tools for the assessment of their ecological status). El principal objectiu del projecte és millorar la gestió dels rius temporals mitjançant una eina informàtica (TREHS, Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status) dissenyada per a la correcta implementació de la Directiva marc de l’aigua (DMA) en aquest tipus de masses d’aigua.
Sin título-2
El projecte Trivers ha comportat el desplegament d’un apli on la ciutadania pot aportar informació sobre els rius temporals. 
 • El Projecte ALNUS  té com a objectiu millorar el coneixement de les causes de la disminució de les vernedes en l’entorn mediterrani així com la recuperació de l’estructura i la connectivitat de les riberes amb vern com a  hàbitat d’interès prioritari.

Foto 2. Imatge d'una verneda.

 • El Projecte ANYWHERE  vol ajudar a les administracions i la ciutadania a anticipar-se i respondre proactivament davant dels fenòmens meteorològics extrems com tempestes, inundacions, sequeres, onades de calor o focs forestals.
0119d3d1-a88c-4b1a-a120-f7b31746465d
Primera sessió del projecte Anywhere
 • El Projecte Saving-E és una iniciativa a escala pilot que pretén aconseguir que les actuals estacions depuradores d’aigües residuals urbanes passin de ser consumidores netes d’energia a ser autosuficients energèticament o, fins i tot, productores netes d’energia.

 

 

Durant aquest any 2018 s’iniciaran dos nous projectes :

 • El Projecte H2020 RECONNECT, Regenatating ECOsystems with Nature-based solutions for hydro-meteorological risk rEduCTion pretén contribuir al marc de referencia europeu basades en els aspectes naturals mitjançant l’estimulació d’una nova cultura de la “planificació de l’ús del sòl”.
 • El Projecte H2020 NEXTGEN propugna solucions d’economia circular al voltant de l’aigua en diferents emplaçaments. Comprèn objectius estratègics com reduir el consum d’aigua, energia i matèries primeres, incrementar la implicació de la ciutadania en els serveis de l’aigua i crear nous mercats i oportunitats.

 

Aposta ferma per la innovació

rdi copiaEn el marc que ofereix l’actual estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, que defineix quin ha de ser l’àmbit en què el Govern desenvoluparà les actuacions i els programes d’R+D+I (Recerca Desenvolupament Innovació) per al període 2014-2020, l’Agència Catalana de l’Aigua també aporta el seu granet de sorra.

Amb els esforços duts a terme des de 2011 per reconduir i sanejar les finances de l’agència, així com l’aprovació de la planificació catalana vigent (2016-2021), l’ACA ha decidit apostar de manera ferma per la recerca i la innovació.

Globalment l’Agència ha inclòs en els diferents capítols del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca Fluvial de Catalunya 2016-2021 una inversió de gairebé 4,5 milions d’euros,  a la qual s’ha de sumar 1 milió d’euros per a projectes que tinguin relació amb les línies estratègiques del desenvolupament de la recerca i la innovació.

A curt  termini

L’Agència Catalana de l’Aigua té previst, a curt termini, impulsar una línia de subvencions, amb un import d’1,2 milions d’euros per a projectes de recerca de  fins a 250.000 euros que s’incloguin en alguna de les següents línies:

 • Serveis ambientals i d’anàlisi econòmica.
 • Economia circular – protecció del medi.
 • Ecosistemes mediterranis – gestió sistemes temporals.
 • Gestió d’esdeveniments externs i adaptació al canvi climàtic.
 • Especialització intel·ligent relativa al risc d’inundació.

Estem segurs que la inversió realitzada retornarà en forma de nous coneixements que faran possible una millor i més eficient gestió de l’aigua.

 

Deixa un comentari