Les cinc depuradores catalanes amb més capacitat de tractament

Catalunya disposa avui de 518 depuradores en servei, que sanegen les aigües residuals del 97% de la població. Aquestes instal·lacions s’encarreguen de tractar les aigües residuals provinents dels municipis i aportar-les al medi en condicions adequades. Podríem dir, doncs, que les depuradores converteixen un problema -un residu, al cap i a la fi- en un element reaprofitable, que aporta cabal als rius i torrents i que afavoreix la millora qualitativa de les nostres masses d’aigua.

La seva mida depèn molt del municipi del que tracti les aigües residuals. Hi ha depuradores que tracten diversos municipis, algunes localitats que tenen més d’una depuradora, mentre que també hi ha petits nuclis aïllats que en disposen de ben petites. El sanejament a Catalunya, per tant, ens mostra una gran heterogeneïtat en funció de la mida i dels tipus de tractaments existents.

En aquest post analitzaré quines són les depuradores catalanes que tenen una major capacitat. Començarem per la cinquena i farem un compte enrere, per veure si realment les vostres impressions anaven en la mateixa direcció.

  1. La depuradora de Lleida

Aquesta planta va ser inaugurada el 1994 i té una capacitat per tractar 70.000 m3/dia, amb una població equivalent de 140.000 habitants.

lleida
Depuradora de Lleida. 

Aquí és on hem de fer un aclariment: quan parlem de població equivalent ens referim a un càlcul que es fa en funció dels habitants censats que es beneficien de la instal·lació, de la depuració que es fa de les aigües provinents de l’activitat industrial i de la població estacional. Es pot donar el cas que hi hagi depuradores que tinguin una població equivalent molt superior a la població real però que això es degui a la necessitat de depurar aigua de les activitats industrials i/o l’existència de població estacional.

La depuradora de Lleida, que té un tractament biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor,  s’encarrega de sanejar les aigües residuals dels municipis de Lleida i d’Alpicat, i aporta l’aigua sanejada al riu Segre. Aquesta depuradora va ser ampliada en el 2010.

  1. La depuradora de Montcada

La depuradora d’aquest municipi, que disposa d’un tractament biològic, té una capacitat per tractar 72.600 m3/dia, amb una població equivalent de 140.000 habitants. S’encarrega de depurar l’aigua residual de fins a sis municipis: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola, el 90% de Montcada, Ripollet i el 80% de Sant Cugat del Vallès.

montcada
Depuradora de Montcada.

La depuradora es va inaugurar el 1991 i va ser ampliada quatre anys més tard. L’aigua depurada s’aporta al riu Besòs.

Actualment es troba en fase de redacció el projecte d’ampliació de tractament per eliminar nutrients.

  1. La depuradora de Terrassa Les Fonts

Al costat de la riera de Rubí s’ubica aquesta depuradora, que es va activar el 1994 i ha tingut diverses ampliacions, concretament els anys 1999 i 2011. Té una capacitat de tractament de 75.000 m3/dia, amb una població equivalent de 400.000 habitants. Amb un tractament biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor, la depuradora aporta l’aigua depurada a la riera de Rubí (conca del Llobregat).

terrassa petita
Depuradora de Terrassa-Les Fonts.

Aquesta instal·lació dona servei als municipis de Terrassa, Matadepera (urbanització les Pedritxes) i Sant Quirze del Vallès.

  1. La depuradora del Llobregat

Segur que molts pensàveu que aquesta era la depuradora amb més capacitat de tractament de Catalunya, però no, ocupa el segon lloc de la llista. Activada el 2002 i ampliada el 2006, aquesta instal·lació està ubicada al costat del riu Llobregat, en la seva part final, però aporta l’aigua sanejada a la mar Mediterrània mitjançant un emissari submarí.

La seva capacitat màxima és 420.000 m3/dia, equivalent a una població de 2,2 milions d’habitants, i dona servei a nou municipis, concretament Barcelona (un 35%), el Prat de Llobregat (municipi on s’ubica la planta), Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló i Sant Just Desvern.

prat
La depuradora del Llobregat.

És una depuradora que disposa d’una Estació Regeneradora d’Aigua (ERA) que permet aplicar a l’aigua depurada un nou tractament i disposar així de recursos per a usos municipals, ambientals i, en situacions de sequera, per a incrementar la disponibilitat d’aigua. Aquesta darrera mesura, no obstant, s’està analitzant a través d’un comitè d’experts amb l’objectiu de poder-la aplicar de manera més continuada i fora de situacions d’emergència.

  1. La depuradora del Besòs

I la depuradora amb més capacitat de tractament de Catalunya és la depuradora del Besòs, amb una capacitat de 525.000 m3/dia, equivalent a una població de 2,8 milions d’habitants. Va ser posada en marxa el 1979 però va ser ampliada en el 2006. Disposa d’un tractament biològic i saneja les aigües residuals de Badalona, Barcelona (65%), Montgat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Tiana i una part de Montcada i Reixac.

edar besos
La depuradora del Besòs.

L’aigua tractada, com en el cas de la planta del Llobregat, s’aporta a la mar Mediterrània mitjançant un emissari submarí.

Deixa un comentari