La contínua revisió de l’estat de les preses catalanes

Com amb molts dels estris i els espais que condicionen la nostra vida diària (manteniment dels cotxes, millorar l’estat dels nostres habitatges, entre d’altres), les preses que emmagatzemen i retenen l’aigua dels embassaments requereixen d’un manteniment i revisió periòdics.

Això es fa per garantir en tot moment la seguretat de la presa i saber amb certesa que aquelles parts essencials per a desembassar aigua estan en perfecte estat i són plenament operatives.

Amb una periodicitat trimestral, l’Agència duu a terme maniobres de controls a les preses que gestiona, i en aquestes es duen a terme obertures controlades de comportes i vàlvules, l’activació de bombes i d’altres elements d’alliberament d’aigua, així com d’altres aspectes de vigilància i control programats.

Elements que hi intervenen

Quins són els principals elements d’una presa que intervenen en una maniobra de control?

En general, tot i que no totes les preses són iguals ni tenen els mateixos elements, podem parlar de:

  • Comportes del sobreeixidor: és aquell element o òrgan de desguàs que es situa a la part superior de la presa, sota el coronament. Aquests òrgans de desguàs estan en contacte amb l’aigua emmagatzemada a l’embassament quan aquest està ple o quan el nivell supera el límit del llavi del sobreeixidor. Les comportes d’un sobreeixidor són els elements de regulació de cabals desembassats d’un òrgan de desguàs superficial.
  •  
Comportes del sobreeixidor
  • Desguàs de mig fons i fons: En els desguassos de fons i mig fons, situats físicament en la part mitja o inferior de la presa, trobem vàlvules de regulació essencials durant la gestió d’avingudes o davant qualsevol necessitat de desembassament o rebaixa del nivell d’aigua. Les vàlvules d’aquests desguassos són els elements de regulació de cabals desembassats d’un òrgan de desguàs profund.

Anualment es programen les maniobres de control per a les preses objecte de garantia operativa i òptima seguretat. De forma prèvia, el calendari de maniobres es consensua i informa per part dels diferents organismes que participen de qüestions competencials (Protecció Civil, Pesca Continental, etc…).

Quan arriba el dia en què està programada la maniobra de control en una determinada presa es du a terme un seguit d’operacions per part del personal tècnic amb l’objectiu de verificar el bon funcionament dels diferents equips i a l’hora desembassar la quantitat d’aigua imprescindible. Les gestions prèvies realitzades amb els diferents organismes tenen per objectiu compatibilitzar les maniobres vitals en matèria de seguretat de preses amb usos del riu i la protecció civil.

En primer de lloc es comprova l’estat de les comportes del sobreeixidor, si l’embassament és ple deixaran passar un cert cabal d’aigua que lliscarà per la paret de la presa i si no es verificarà mecànicament el funcionament. Això es fa seqüencialment amb cada comporta.

Comportes del sobreeixidors

Seguidament els tècnics es desplacen a la sala on es troba la maquinària, bombaments i vàlvules del desguàs de mig fons i obren les vàlvules que fan possible comprovar que el funcionament és correcte. A continuació repeteixen l’operació a la sala del desguàs de fons.

Desguàs de mig fons ( dreta) i fons (esquerra) en funcionament.

Mensualment es fan maniobres però sense deixar sortir cabal d’aigua. Trimestralment es realitzen maniobres com les descrites deixant sortir cabal pels diferents òrgans de desguàs. La raó d’aquest desembassament rau en el fet que les vàlvules i comportes tenen un major requeriment de funcionament quan circula aigua que quan no circula. Si funcionen bé quan surt aigua, es pot concloure que el seu funcionament és satisfactori, si més no, fins la propera maniobra que permeti tornar a pronunciar-se al respecte.

Els passos d’una maniobra de control.

 

Controls en vuit preses

L’Agència Catalana de l’Aigua duu aquestes tasques de manteniment en les vuit preses catalanes que getiona: la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç a la conca del Llobregat, Sau i Susqueda al Ter, Darnius Boadella al riu la Muga, Foix al riu del mateix nom i Siurana al curs fluvial amb la mateixa denominació.

Aquestes tasques de manteniment amb desembassament de cabals es duen a terme d’acord a un calendari anual consensuat amb diferents organismes implicats. Mensualment també s’operen tots els elements dels òrgans de cada presa però sense alliberament de cabals. D’aquesta manera, es busca garantir que tots els òrgans d’alliberament d’aigua funcionen correctament per afrontar períodes amb majors aportacions d’aigua i quan les preses han de dur a terme una funció cabdal de laminació d’avingudes i gestió adequada els volums emmagatzemats.

La laminació d’avingudes aporta beneficis en la reducció de riscos per inundació a la conca aigua avall de cada presa i la gestió del recurs suposa poder emmagatzemar en períodes d’excés d’aportació per satisfer demandes en moments de menor recurs natural.

 

Deixa un comentari