La depuradora de l’Alt Maresme Nord: la darrera gran planta de sanejament d’aigües residuals de Catalunya

En una antiga pedrera del terme municipal de Tordera està construïda la depuradora de l’Alt Maresme Nord, una planta que va entrar en servei al 2012 i que s’encarrega de sanejar les aigües residuals de cinc municipis de la comarca del Maresme.

Concretament, la planta recull i depura les aigües residuals urbanes generades a les localitats de Calella (nucli urbà i veïnats de Sant Quirze i Valldengulí), Malgrat de Mar (tot el municipi i el polígon industrial de Can Patalina), Palafolls (tot el municipi i els nuclis de Sant Lluís, Mas Carbó i els polígons industrials de Manso Roquet i Mas Puigvert), Pineda de Mar (tot el municipi i els nuclis de Can Comet, Can Feliu de Merola, Can Morer, les Creus, Pinemar, el Poblenou, Santa Anna i la zona industrial de la localitat) i Santa Susanna (el municipi i els centres de Can Raters, Can Torrent-Alta Maresma, Can Gelat, la parcel·lació Illas, el Pla, la Vall, Verdamar i la zona hotelera).

El Consell Comarcal del Maresme és l’administració actuant d’aquesta estació depuradora.

Una població equivalent de més de 245.000 habitants

La capacitat d’aquesta depuradora, amb un tractament biològic, és de 54.000 m3/dia, equivalent a una població de 245.455 habitants. A més, es disposa d’una xarxa de col·lectors de prop de 31 quilòmetres i dotze estacions de bombament. Cal tenir en compte que la planta està força allunyada de la primera línia de costa i va ser necessària la construcció d’una xarxa de col·lectors per recollir les aigües residuals i transportar-les fins a la planta per al seu tractament.

Sin título-2
Part del sistema de sanejament.

L’aigua degudament depurada és transportada mar endins a través d’un emissari submarí, d’1,2 quilòmetres, que aporta el recurs ja tractat lluny de la primera línia de costa.

L’excepció que compleix la regla

 La depuradora de l’Alt Maresme Nord fa set anys que està servei i està considerada com la darrera depuradora catalana de grans dimensions, pel que fa a la seva magnitud. La seva funció garanteix, per una banda, la recollida i tractament de les aigües residuals i, per l’altra, la contribució a la millora del medi ambient.

Actualment, l’estat del sanejament a Catalunya és de 518 depuradores en servei, que depuren les aigües residuals del 97% de la seva població. Per a poder incrementar aquest percentatge cal dur a terme prop de 1.000 actuacions de sanejament que poden comportar una inversió proper als 1.000 milions d’euros (el que anomenaríem la paradoxa del 1.000/1.000).

Tot i que aquesta xifra pot semblar molt gran, els projectes que cal dur a terme són per habilitar sistemes de sanejament en poblacions o nuclis de menys de 2.000 habitants, la majoria dels quals aïllats i que no poden connectar-se a sistemes de sanejament ja existents.

La seva ubicació

Permeteu-nos la llibertat de fer una comparació agosarada entre aquesta infraestructura i una altra de mil·lenària, el temple de Hatshepsut, a Egipte, per les semblances que tenen en l’entorn en què s’ubiquen. Ambdues tenen darrera una gran paret de pedra que sembla que les vulgui protegir.

compo

Esperem en tot cas que la depuradora pugui tenir una història tan perllongada com la de l’obra egípcia.

Deixa un comentari