Radiografia del musclo zebrat, una de les espècies invasores més perjudicials

El musclo zebrat (Dreissena polymorpha) és un mol·lusc, considerat com una de les 100 espècies invasores més perjudicials del planeta, pel seu impacte ambiental i econòmic. Originari del mar Caspi, la seva àrea de distribució s’ha anat ampliant a diferents països de l’hemisferi nord. Els experts coincideixen que el factor més probable d’expansió del musclo zebrat és el transport de larves mitjançant el moviment d’aigua d’un lloc a l’altre, a través del trasllat d’embarcacions, remolcs, vehicles i tot tipus d’equipament que hagi estat en contacte amb l’aigua infestada.

A més de provocar alteracions mediambientals en la zona on es troba, sobretot pel que fa a la fauna autòctona, la seva presència genera pèrdues econòmiques pels danys en infraestructures hidràuliques, donat que forma colònies massives sobre qualsevol substrat que es trobi en contacte amb aigües infestades, obstruint conduccions i afavorint la corrosió dels metalls.

A Catalunya, des de 2001

El primer registre d’una població consolidada d’aquesta espècie a Espanya es va produir al tram baix del riu Ebre l’any 2001, als embassaments de Flix i Riba-roja. L’any 2004 es van detectar exemplars adults a Mequinensa, i el 2006 ja s’havia estès per altres sub-conques, arribant fins a la capçalera de l’Ebre. Des del 2011, han aparegut nous embassaments afectats aigües amunt del primer focus d’infestació amb més o menys incidència.

mapa_musclo_zebrat.png_202715973

Pel que fa a les conques internes de Catalunya, s’ha detectat aquest mol·lusc a l’embassament de la Baells des de 2011. L’eradicació total del musclo zebrat en els indrets ja colonitzats és pràcticament impossible, per tant, és indispensable prevenir la seva expansió cap a altres àrees encara no colonitzades. En l’actualitat continua la presència del musclo zebrat a la Baells, mentre que a la resta de punts de control que examina i controla l’ACA no hi ha presència d’aquesta espècie.

Mesures preventives i de control

Amb l’objectiu d’evitar la propagació d’espècies exòtiques invasores i molt especialment del musclo zebrat, les embarcacions i, en general, qualsevol material que entri en contacte amb l’aigua ha de ser curosament rentat. El protocol de neteja, per tant, ha de seguir diverses fases: inspecció visual, drenatge, rentat acurat –tant de l’embarcació com del tràiler-, l’assecatge i evitar el transport d’aigua amb larves i individus adults adherits.

Sin título-2

D’altra banda, l’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme, dues vegades l’any, el control de diversos embassaments i estanys de les conques internes per confirmar o descartar la presència del musclo zebrat.

Sin título-3

 Instal·lació de testimonis

Sin título-4Des de 2017 s’han instal·lat testimonis de musclo zebrat a tots els embassaments que es controlen (excepte Siurana que ja en disposa i és de la CHE) per tal de comprovar en el cas de la Baells l’avanç de la invasió i en els altres embassaments la  presència d’aquesta espècie. Es tracta de cordes de 20 metres de longitud on es pot veure la densitat de la colonització en diferents fondàries. A la Baells, entre els 5 i els 8 metres de profunditat és on s’han trobat més individus, tot i que n’hi ha al llarg de tota la corda.

Una resposta a “Radiografia del musclo zebrat, una de les espècies invasores més perjudicials

Deixa un comentari