L’estany de Sils, un ecosistema en fase de millora

La natura és canviant, viva i dinàmica. Rius, torrents, estanys i llacunes estan subjectes a modificacions que poden alterar la seva morfologia i el seu aspecte, provocant que s’hagin d’adoptar mesures perquè tornin al seu estat original.

L’estany de Sils és un d’aquests casos i per aquest motiu, a través del següent post, s’analitzaran les actuacions de restauració i millora, que s’estan duent a terme, fruit de la col·laboració entre organitzacions.

L’estany de Sils és un espai natural protegit dins de la Xarxa Natura 2000 europea, important per a la població d’ocells migradors, al ser una zona humida, i per ser l’hàbitat de la tortuga d’estany (Emys orbicularis). En els darrers anys s’havien detectat alteracions importants, com la progressiva colmatació per sediments, la important disminució del nivell de la làmina d’aigua i l’increment de la vegetació, que en condicions normals, hauria de trobar-se preferentment a les vores de l’estany.

El punt de partida és el que ens mostra el següent vídeo:

Per revertir aquesta situació, s’estan duent a terme unes actuacions de restauració i millora, a càrrec de la Fundació Catalunya la Pedrera, la Fundació Emys i l’ACA, entitats incloses en el conveni que aquestes van signar amb l’Ajuntament de Sils.

Les mesures en curs

Prèvia realització d’un Pla de gestió, en el que s’ha definit el detall del que cal fer, a finals del mes d’agost va començar la fase dels treballs de descolmatació de la llacuna  (treure la capa de sediments que s’ha anat acumulant amb els anys) i el control de la població de canyís (Phragmytes australis). Aquesta darrera tasca, referent a una espècie vegetal autòctona, és important perquè s’ha extès de manera important i dificulta la presència de la làmina d’aigua.

Aquí podem veure un extracte dels treballs que s’estan duent a terme:

Amb el treball dels 24 participants del Camp de Voluntariat Internacional impulsat per la Fundació Emys i la col·laboració de la brigada municipal de  l’Ajuntament de Sils, serà possible recuperar la làmina d’aigua i la funció ecològica de l’espai.

Les previsions, un cop finalitzats els treballs, són que en el període de 6 mesos puguem disposar de nou d’un espai en bones condicions de conservació. Les actuacions no finalitzen aquí i és previst que es duguin a terme en el futur actuacions més estructurals i permanents per garantir el bon estat d’aquesta zona humida.

Més informació :

Fundació Catalunya La Pedrera

Fundació Emys

Agència Catalana de l’Aigua

Deixa un comentari