Existeix la bellesa en les aigües residuals?

En el món de les depuradores, en concret, i en el de les infraestructures de sanejament en general, podem trobar aspectes molt interessants i fotogènics. Tot i que el que estem gestionant són aigües residuals, brutes i pudents, és possible trobar una mirada en positiu, que posi en relleu el procés de recuperació d’unes aigües, que eren netes abans de passar per diferents usos, i que requereixen del seu pas per instal·lacions públiques com són les depuradores, també conegudes com EDAR, abans de tornar a ser netes.

La tasca de l’Agència Catalana de l’Aigua, en el seu rol d’administració pública de l’aigua , és la de planificar, executar o coordinar l’execució, gestionar i fer l’explotació més eficient dels sistemes de depuració que s’han de construir en els propers anys i dels 523 que avui estan en servei a Catalunya.

Mapa de les 523 depuradores avui en servei.
Mapa de les 523 depuradores avui en servei

Però també és una tasca molt important traslladar al ciutadà/na quines són les coses que es poden evitar, com llençar tovalloletes, olis, malgastar aigua, etc, i al mateix temps, ensenyar com i on es depuren les aigües residuals que tots generem i quins usos tenen després.

Per a poder complir aquesta darrera tasca -explicar i donar llum a la depuració de les aigües residuals-, des de l’Agència tenim diferents línies d’actuació: la pàgina web, les exposicions didàctiques i itinerants, les xerrades divulgatives, el blog i les xarxes socials, on som presents…Tots aquests canals són un via perfecte per fer d’altaveu de tot allò que fem.

A partir de les coneixences i contactes que ens permeten fer les xarxes socials tenim la sort i l’oportunitat de mostrar els embassaments, les estacions d’aforament o les depuradores que gestionem a grups de persones interessades, i un bon exemple és el que us expliquem a continuació.

Els protagonistes de la visita

Vàrem proposar al grup del @InstaCat_club, a Instagram, la possibilitat de fer una visita a la depuradora del Llobregat (ubicada al Prat de Llobregat), poder conèixer el món de la depuració i veure fins a quin punt era possible que ens mostressin en imatges la possible bellesa en l’aigua residual.

Recepció i explicacions prèvies als visitants

Apassionats, com són de la fotografia, van acceptar el repte i de la mà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que és l’administració actuant de la depuradora, i d’Aigües de Barcelona, que és l’empresa explotadora, vàrem poder dur a terme una exhaustiva visita a la planta.

A la recerca d’imatges boniques

Per explicar-vos la visita a la depuradora, més que en paraules preferim mostrar-vos les imatges i que vosaltres mateixos valoreu.

L’aigua entra pel col·lector general, portant les aigües de pràcticament la meitat de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat, i el primer pas que es troba és el tractament primari, on les reixes de desbast de diferents passos de llum eliminen els sòlids de diferents mida, entre ells les conegudes com tovalloletes.

Seguidament, ja a l’exterior, les aigües passen primer a la zona d’equips de desarenament i retirada d’olis i elements flotants i a la tranquil·litat que donen els decantadors primaris. Grans extensions per a fer possible que els sòlids més grans decantin i es puguin retirar com a residus.

A la sortida d’aquests decantadors primaris apreciem ja una millora de les aigües depurades i es formen figures geomètriques que recorden, en certa manera, les arcades d’un claustre.

Sortida dels decantadors primaris.

A continuació el circuit de l’aigua ens porta al cor de la planta de depuració, els reactors biològics, on es durà a terme la gran reducció de càrrega orgànica i consegüent millora en la qualitat de les aigües. Trobem també aquí boniques formes que es formen degut a l’aireació forçada que es realitza.

Un cop els milions de mircoorganismes que viuen i treballen als reactors o digestors biològics han fet la seva funció, les aigües residuals, que ja han vist reduïda significativament la seva càrrega orgànica i de nutrients, passen als decantadors secundaris. Nova fase de relax i descans per a unes aigües que ja presenten aquelles característiques amb el que es coneix el líquid element, H2O. L’aigua ja és incolora, inodora i insípida.

A la sortida dels decantadors secundaris, en el cas de la depuradora del Llobregat, les aigües poden seguir dos camins, un és el d’abocar-se a mar mitjançant l’emissari submarí existent o passar per l’estació de regeneració d’aigües -ERA– on es continuarà millorant la seva qualitat per a ser destinada a altres usos com l’agrícola, la recàrrega de l’aqüífer de la Vall Baixa del Llobregat, altres usos ambientals, reg zones verdes, neteja de carrers, neteja de clavegueram, manteniment de zones humides o usos industrials.

A l’estació de regeneració d’aigües (ERA) aquestes passem per tractaments físics i químics més microfiltració i desinfecció  i per equips d’ultrafiltració més l’osmosi inversa. Aquesta instal·lació té una capacitat de tractament de 50 hm3/any, pràcticament el mateix valor de producció de la dessalinitzadora del Llobregat, que és de 60 hm3..

Amb la visita i explicacions tècniques d’aquesta darrera part del procés, l’equip d’instagramers estaven ja desitjosos de fer les darreres fotografies, ja de caràcter més distès. Per exemple aquesta imatge que ens permet comparar dimensions entre la figura humana i les mides d’un col·lector i la foto final de grup.

Podeu consultar aquestes i altres moltes imatges a les etiquetes #acasanejament #ambsanejament o #abgestioresponsable a Instagram. Esperem que amb aquest safari fotogràfic pugueu valorar la bellesa en les aigües residuals.

Deixa un comentari