Les noves tecnologies per a resoldre els reptes de l’aigua

En els darrers 30 anys s’han produït grans avenços en la gestió del cicle de l’aigua. Catalunya sempre ha tingut un dèficit hídric, degut a l’escassetat d’aigua a prop de les zones més poblades del país. Aquesta falta de recurs s’agreuja encara més amb la dualitat del clima mediterrani, que alterna llargs períodes de sequera amb episodis de pluges intenses i de curta durada.

Aquesta falta d’aigua crònica s’ha resolt, en els darrers 20 anys, amb la construcció de grans infraestructures com l’embassament de la Llosa del Cavall (1998), la dessalinitzadora de la Tordera (2002 i ampliada al 2011), la dessalinitzadora del Llobregat (2009), així com altres actuacions per incrementar la garantia un 30% a les zones més poblades.

complement textEntre 2016 i 2020, l’ACA ha destinat 66 milions d’euros en ajuts als ens locals per incrementar la disponibilitat d’aigua i resoldre els dèficits en localitats amb captacions vulnerables.

Els quatre reptes en la gestió de l’aigua

L’increment de la disponibilitat d’aigua és una de les solucions estructurals per garantir les demandes actuals i futures. També, en un context mediterrani com el nostre, l’estalvi i l’eficiència en la gestió dels recursos són mesures complementàries i totalment necessàries. Hem de tenir en compte, que les tecnologies de la informació (TIC) poden jugar un paper important en millorar la gestió de l’aigua.

L’ACA, participa enguany en l’edició d’enguany de l’SmartCatalonia Challenge, una competició que promociona la innovació amb l’objectiu de resoldre grans reptes al llarg de la nostra geografia. Promoguda pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, aquesta iniciativa, centrada enguany en la gestió de l’aigua, planteja 4 reptes que poden ser resolts mitjançant solucions innovadores basades en les TIC. Es pretén així la mobilització i emprenedoria d’empreses, start-ups i emprenedors a presentar propostes innovadores, viables i adaptades per a un o diversos dels reptes plantejats.

Els premis (3) oscil·len entre els 3.000 i els 15.000 euros i la proposta guanyadora, a més, podrà dur a terme una prova pilot.

Eficiència en l’agricultura

Durant diversos mesos, professionals de l’Agència Catalana de l’Aigua han treballat per identificar aquells reptes en la gestió de l’aigua que poden millorar amb l’aplicació de solucions TIC. En concret, s’han fet dues llargues sessions telemàtiques amb una vintena de treballadors/es de l’Agència per concretar en quins àmbits es pot avançar més amb l’aplicació de les noves tecnologies.

El primer dels reptes se centra en millorar la gestió i l’eficiència de l’aigua en l’agricultura.

A Catalunya, més del 70% del total de l’aigua emprada a Catalunya es destina a l’agricultura. Tot i que en els darrers anys s’estan implementant mesures per modernitzar les infraestructures de reg, les noves tecnologies poden jugar un paper important, sobretot per millorar la gestió i identificar la seva eficiència.

Millor control del cabal dels rius

El segon repte fa referència al control i mesurament dels cabals ambientals dels rius. Entre 2018 i 2020, l’ACA ha implantat uns cabals ambientals obligatoris en els rius de les conques internes, amb l’objectiu de garantir la connectivitat fluvial i afavorir el bon estat dels ecosistemes hídrics. Cal tenir en compte, però, que els actuals sistemes de mesurament són força rudimentaris i requereixen, en molts casos, un mesurament en un lloc físic concret. Les TIC poden aportar solucions eficients per tenir un control més acurat i més automatitzat.

El control dels contaminants

En els darrers 30 anys s’han donat un pas de gegant en la depuració de les aigües residuals i en el control i tractament d’abocaments d’origen industrial. En 3 dècades s’ha passat de 70 a 527 depuradores, garantint així la correcta depuració de les aigües residuals i contribuint al bon estat del medi hídric.

Tot i això, la gestió de l’aigua és dinàmica i s’ha d’adaptar als nous reptes. Els contaminants emergents, que són aquelles substàncies que poden ser perjudicials però que encara no estan regulades, és una de les principals preocupacions en la gestió de l’aigua. El tercer repte de l’SmartCatalonia Challenge gira al voltant d’aquest tema, amb l’objectiu de potenciar mesures que identifiquin tant la presència com l’origen d’aquests contaminants.

Les energies renovables

El quart i darrer repte és el foment de les energies renovables en les instal·lacions del cicle de l’aigua. Ja en algunes infraestructures, com la dessalinitzadora del Llobregat o la potabilitzadora d’Abrera (veure imatge que encapçala aquest post), es disposa de plaques fotovoltaiques per l’autoconsum. No obstant això, les depuradores actives a Catalunya (527) tenen un gran camp per recórrer en aquest àmbit.

 

L’ACA està implantant un Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica per descarbonitzar el sanejament, potenciar l’autoconsum amb energies renovables i l’eficiència energètica, així com reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Els esforços d’aquest pla es concentren en les 137 depuradores que són les que consumeixen el 93% del total d’energia.

Hi ha exemples com el de la depuradora de Ventalló (Alt Empordà), on s’ha instal·lat una planta fotovoltaica que permet un autoconsum d’energia verda del 83%, marquen aquest camí pioner per fer més eficients les estacions depuradores d’aigües residuals.

En aquest repte es pretén afavorir tecnologies que permetin la monitorització i la telegestió del consum energètic i el de la generació renovable, i que realitzi el seguiment i la consecució dels objectius de la descarbonització del sanejament.

Petites mesures, grans solucions

La gestió dels recursos hídrics s’ha basat, històricament, en la construcció de grans infraestructures per satisfer la demanda, sense tenir en compte l’oferta. Des de l’any 2000, amb la Directiva marca de l’aigua europea, s’ha potenciat una gestió de l’aigua amb un ús racional i equilibrat dels recursos hídrics, tenint en compte que l’aigua és un recurs escàs, fràgil i finit.

Ara, en un context marcat per la incidència del canvi climàtic, les noves tecnologies poden ser essencials per a millorar el funcionament i la gestió de les infraestructures que tenim. L’SmartCatalonia Challenge permet, per tant, buscar solucions en la gestió de l’aigua i donar visibilitat  i empenta al teixit empresarial i innovador català.

Pots presentar la teva proposta a través d’aquest enllaç. Disposes fins el 8 de gener de 2021 per a presentar la teva proposta i és previst (provisionalment) que el lliurament dels premis sigui el 28 de gener de 2021. El teu projecte ha de presentar-se mitjançant un arxiu en format pdf o ppt (amb una extensió aproximada d’unes 10 diapositives). Has d’especificar els aspectes tècnics de la teva proposta, l’usabilitat i la implementació. També és essencial explicar el grau de viabilitat, innovació i adaptabilitat.

Una resposta a “Les noves tecnologies per a resoldre els reptes de l’aigua

Deixa un comentari