Un visor per a conèixer la vulnerabilitat a la contaminació dels aqüífers

Per donar un pas més en la protecció i preservació de les aigües subterrànies, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) han publicat el Mapa de Vulnerabilitat Intrínseca a la contaminació dels Aqüífers de Catalunya Escala 1:100.000.

Aquesta eina, desenvolupada en el marc del projecte europeu H2020 HOVER-WP7, representa de manera qualitativa, i en termes relatius, la probabilitat que l’aplicació o vessament accidental d’una càrrega contaminant en la superfície del terreny assoleixi el nivell de les aigües subterrànies. Aquest mapa, per tant, facilita la gestió i protecció dels aqüífers.

Clicant sobre el mapa pots saber el rang de vulnerabilitat d’un aqüífer concret.

Classifica tot el territori en 5 classes, des de vulnerabilitat molt elevada a vulnerabilitat molt baixa, la qual cosa permet analitzar i ajustar millor la resposta que poden tenir diferents tipus de pressions i afeccions sobre l’estat de les masses d’aigua subterrània.

El mapa es  pot consultar i descarregar al web a través del visor Geoíndex i del geoservei WMS relacionat.

Millores en la gestió de les aigües subterrànies

Combinat amb la identificació de les pressions que pateix una massa d’aigua, aquest mapa permet estimar quin és l’impacte potencial d’un abocament accidental sobre l’estat químic de les aigües subterrànies. D’aquesta manera, aquest visor fa possible aplicar en la planificació i l’establiment de mesures de control i/o restriccions respecte la implementació de determinats tipus d’activitat o usos del sòl i en la planificació i disseny de xarxes de monitoratge.

Per la seva realització s’ha utilitzat dos mètodes basats en la parametrització de diferents factors: el DRASTIC aplicat en sistemes d’aqüífers intergranulars i de tipus mixtes i el mètode COP per sistemes predominantment carbonatats amb diferents graus de desenvolupament de carstificació.

Deixa un comentari