Cargol d'Arquímedes

L’aigua, font d’energia neta i renovable: el primer cargol d’Arquímedes de Catalunya

Quan activem l’interruptor de la llum, donant per descomptat que la bombeta s’encendrà a l’instant, difícilment ens preguntem d’on prové l’energia. Fruit, però, de la creixent consciència i preocupació que la ciutadania té pel medi ambient, volem que l’energia elèctrica provingui de fonts netes i sostenibles.

Certament l’aigua és una font d’energia neta, sostenible i eficient, com també ho són la llum del sol o la generada pel vent, i des de fa centenars d’anys, s’ha fet servir per moldre gra, moure els molins de les fàbriques de paper o, amb la revolució industrial, per produir electricitat.

Producció energia

Avui us parlem de les minicentrals d’energia elèctrica a Catalunya, i del primer cargol d’Arquímedes que s’ha instal·lat per aprofitar en tot moment el cabal circulant, respectant al mateix temps el riu i el seu entorn.

La producció hidroelèctrica a Catalunya

La història moderna de l’aprofitament de les centrals elèctriques comença a mitjans del segle XIX, en què les fàbriques tèxtils utilitzaven aleshores la força motriu de l’aigua per fer treballar tota la maquinària necessària.

És a mitjans del segle XX que Catalunya redueix una important part de la producció hidroelèctrica, però els titulars de les rescloses van conservar les turbines per generar energia hidroelèctrica.

A Catalunya, conques internes, tenim actualment 228 minicentrals i sis centrals associades a preses, que poden semblar moltes però que representen menys del 0,1% de la potència instal·lada d’energia..

L’aigua, un recurs escàs

L’aigua és font d’energia renovable, però a la vegada és també un recurs escàs. A Catalunya, el clima mediterrani provoca un règim de pluges amb una marcada dualitat, amb llargues sequeres i episodis de pluges intenses i de curta durada. El canvi climàtic està accentuant cada cop més aquesta dualitat, pel que és necessari una gestió acurada i flexible. La generació d’energia hidroelèctrica, per tant, ha de seguir aquesta línia i ser més eficient, sostenible i respectuosa.

Riu Ter a Ripoll

A grans trets la diferència entre una minicentral hidroelèctrica i la central d’un embassament és que primeres la primera genera energia en funció de la quantitat d’aigua que aporta el riu i les segona aprofita l’energia potencial acumulada i genera energia en el moment que es necessita i les condicions ho permeten.

Cal fer possible que qualsevol derivació temporal d’aigua del curs natural del riu per a la producció d’energia  sigui sostenible, equilibrant la producció amb el bon estat del medi. Precisament, un dels grans objectius de l’Agència és afavorir i potenciar accions en aquesta línia com les actuacions de millora de la connectivitat fluvial (escales de peixos) o l’enderrocament de rescloses que suposaven un obstacle per al pas de l’aigua com la de Molló, al Ripollès.

El primer cargol d’Arquímedes

Amb l’objectiu de compaginar la producció d’energia hidroelèctrica i l’alliberament de cabals ambientals, a la resclosa de la centra hidroelèctrica de la Corba, al riu Ter al seu pas per Ripoll, s’ha instal·lat el primer cargol d’Arquímedes de Catalunya.

Aquesta nova tecnologia ens permet generar energia a peu de resclosa, podent treballar els 365 dies de l’any i aprofitar, per a la producció d’energia elèctrica, els cabals de manteniment del riu, a la vegada que fa possible que els peixos baixin a través del cargol sense patir danys.

En aquest vídeo t’ho expliquem

A més a més, la tecnologia moderna d’aquest cargol permet, amb els generadors de freqüència dels que disposa, adaptar les revolucions del cargol a la quantitat d’aigua que porta al riu, generant sempre el màxim d’energia possible.

De la mateixa manera que en l’àmbit del sanejament de les aigües residuals, l’Agència treballa perquè les depuradores siguin centres de producció d’energia neta a partir del biogàs produït i la instal·lació de plaques fotovoltaiques, en el cas que us hem explicat amb aquest post, és possible generar energia hidroelèctrica de forma eficient i sostenible amb el medi.

Deixa un comentari