La intel·ligència artificial per a millorar la qualitat del riu Llobregat

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) prova la solució d’Amphos21, guanyadora de la setena edició de l’SmartCatalonia Challenge, per a millorar la gestió de la qualitat de l’aigua del riu Llobregat. La solució, basada en intel·ligència artificial, consisteix en un sistema d’alerta primerenca per predir la presència de contaminants en aigües subterrànies i superficials.

Representants Amphos21
Representants d’Amphos21 durant l’acte virtual del 7è Smart Catalonia Challenge.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’empresa Amphos21 han iniciat un pilot amb l’objectiu de predir els elements contaminants de l’aigua del riu Llobregat. La solució, que es basa en un sistema d’alarma mitjançant la tecnologia Machine Learning (aprenentatge automàtic), va ser la guanyadora de la 7a edició de l’SmartCatalonia Challenge. Amb aquest sistema, l’ACA podrà optimitzar la gestió hídrica, reduir els costos analítics i millorar la qualitat de l’aigua amb una optimització de recursos.

A partir de les dades proporcionades per l’ACA, Amphos21 desplegarà l’algoritme que permetrà detectar episodis de contaminació i predir la salinitat de l’aigua del riu Llobregat. El pilot, que tindrà una durada de 12 setmanes, també analitzarà la influència de factors com la precipitació i l’escorrentia de l’aigua, l’activitat minera, els abocaments d’aigües residuals o els desembassaments.

El Machine Learning o aprenentatge automàtic és una tecnologia molt eficient per a optimitzar la gestió de l‘aigua, tal com indica el 90% de fiabilitat de l’eina pel que fa a la predicció dels elements contaminants. L’empresa Amphos21 ja ha pogut demostrar l’èxit del seu sistema en dues proves de concepte realitzades en mines de producció de coure i a la instal·lació subterrània  de residus radioactius de Forsmark (Suècia).

Una solució guanyadora de l’SmartCatalonia Challenge

L’SmartCatalonia Challenge és el concurs d’innovació oberta promogut per Polítiques Digitals en el marc de l’estratègia SmartCatalonia per incentivar les pimes i startups tecnològiques a crear solucions que donin resposta als reptes que plantegen municipis i entitats del país.

En la seva setena edició, dedicada a la transformació digital de la gestió de l’aigua per millorar-ne l’eficiència, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va plantejar quatre reptes a què havien de donar resposta les empreses participants, entre ells el de facilitar la identificació, traçabilitat, reducció i tractament de contaminants prioritaris i emergents en els diferents sistemes hídrics.

El sistema de predicció d’elements contaminants desenvolupat per Amphos21, que dona resposta a aquest repte, va ser el guanyador del concurs, i per aquest motiu l’empresa va rebre un premi de 15.000 euros i l’oportunitat de fer una prova pilot sobre el terreny amb l’Agència Catalana de l’Aigua.

Deixa un comentari