La presa de la Baells

Els doctors de les preses i les mesures per garantir la seva seguretat

Des de la mirada inexperta, la presa d’un embassament pot semblar un simple mur de formigó, una gran construcció, que amb un disseny més o menys particular, es construeix en un riu per retenir l’aigua que omplirà l’embassament i que també evitarà danys en cas d’avingudes.

Mitjançant aquest post us explicarem alguns detalls de com és per dins aquesta infraestructura. Al finalitzar comprovareu, potser amb sorpresa, que una presa és una estructura dinàmica, que té “vida”, es mou, es contrau i es dilata, i que cal vigilar-la, analitzar-la, per, quan sigui necessari, implementar els canvis i millores que siguin necessàries.

Tipus de preses

Les preses les podem classificar pel material que forma part del seu cos i també per la geometria o la forma. En funció del material, poden ser de terra o de formigó (també hi ha composicions mixtes). Pel que fa a la seva tipologia estructural, a grans trets, tenim preses de gravetat, que resisteixen com a conseqüència del seu propi pes, preses de tipus contrafort, que aguanten transmetent esforços puntualment en diferents punts del seu fonament, i preses tipus volta, les quals treballen a nivell tridimensional traslladant esforços al terreny en tot el perímetre de contacte amb aquest.

Presa de la Llosa. Tipus doble curvatura
Presa de la Llosa. Tipus doble curvatura

Presa de Sant Ponc. Tipus gravetat
Presa de Sant Ponc. Tipus gravetat

Presa d'Albages. Tipus terres
Presa d’Albages. Tipus terres

La seguretat en una presa

La seguretat d’una presa s’ha de concebre ja des del seu disseny, passant per la seva construcció i durant tota la vida útil de la infraestructura. Aquesta seguretat es materialitza a partir d’uns protocols de manteniment de vigilància i d’inspecció, que es recullen en un document que, normativament, rep el nom de les normes d’explotació d’una presa. Aquest serveix per analitzar que una determinada presa respon a les necessitats de resistència estructural, recull tots els esforços que s’han d’atendre i també inclou les tasques que, periòdicament, es duen a terme, tant per garantir que la instal·lació sigui operativa.

Instruments de control

Les preses són estructures que han d’estar preparades per a resistir grans pressions. T’imagines la força que exerceix tota l’aigua de l’embassament sobre la presa o les pressions del terreny on es troba?

Com a tasques de vigilància i seguretat, els tècnics i tècniques responsables d’aquesta àrea han d’estar atents a com afecten aquestes pressions i la temperatura a la presa, sense oblidar que cal fer també inspeccions visuals als diferents indrets de la infraestructura per analitzar que tot és correcte.

Les preses, quan es construeixen, ho fan mitjançant la suma de blocs verticals que, en el cas de les preses tipus volta o determinades de gravetat, s’uneixen entre si per assolir un treball tridimensional. Cadascun d’aquests blocs, així com la presa en general, poden presentar moviments com a conseqüència dels esforços que ha d’aguantar i també de les variacions de temperatura. Per mesurar-los s’utilitzen diferents aparells que existeixen a l’interior de l’estructura i que formen part del sistema d’auscultació. Anem a descobrir alguns d’aquests aparells:

  • Els pèndols.

Com a qualsevol pèndol, es composa d’un fil que va de la part més alta fins a la més baixa de la presa.  Dins d’aquesta hi trobem diferents galeries que les travessen horitzontalment i que a la vegada estan connectades entre elles. Els pèndols permeten que a cada galeria de la presa es prengui una mesura gràcies a una tele planxeta de la qual es prenen dues o tres lectures diferents per arribar a conformar el que és el moviment del bloc de la presa en aquest punt i en diferents direccions.

 

 

 

 

  • Les ternes de juntes
Mesurador de juntes
Mesurador de juntes . Imatge de http://www.atinfo.net

Com hem dit abans, les preses es construeixen unint blocs verticals. Entre aquests es troben unes juntes que es deformen, s’obren i es tanquen en funció de la temperatura i de la força de l’aigua sobre la presa. Aquests moviments es poden mesurar amb el que s’anomenen ternes de juntes o mesuradors de juntes tridimensionals, segons el cas.

 

 

 

 

  • Els aforadors

Les preses tenen la funció de contenir tota l’aigua de l’embassament, i aquesta, com bé sabem, busca vies de sortida, bé sigui a través del cos de la presa o mitjançant el seu fonament.

Aquestes filtracions s’han de mesurar a través dels aforadors. Amb ells podem controlar la quantitat d’aigua que es filtra i comparar-la amb el nivell de l’aigua de l’embassament per veure si la mesura és raonable o no.

A més de saber quina és la quantitat d’aigua  que es filtra, ens interessa saber també amb quina energia està traspassant aquesta per sota del fonament i això ho fem amb uns aparells que s’anomenen piezòmetres.

  • Els piezòmetres

Formen part també del sistema d’auscultació de la presa i mesuren la pressió, el temps i amb quina energia passa l’aigua per sota de la presa. Els piezòmetres en una presa de formigó com les que gestiona l’Agència, mesuren l’empenyiment de l’aigua cap amunt, és dir, amb quina força l’aigua intenta fer surar la presa.

Totes les tasques que es duen a terme en el marc de la vigilància, inspecció i comprovació de l’operativitat dels equips i presa de mesures del sistema d’auscultació. Es recull gran quantitat de dades, que s’enregistren, es tracten i s’analitzen després, per a valorar si cal implementar mesures que permetin millorar les  instal·lacions que formen el sistema d’auscultació.

Si el tema us ha semblat interessant i en voleu saber més, us proposem que feu un cop d’ull al vídeo per a saber-ne més.

 

Una resposta a “Els doctors de les preses i les mesures per garantir la seva seguretat

Deixa un comentari