Vista aèria edar d'Abrera

Què es una depuradora i com la podem ajudar des de casa

Una depuradora és una instal·lació que transforma les aigües brutes que li arriben en aigües netes.

Aquestes aigües brutes o residuals arriben a les depuradores mitjançant les xarxes de clavegueram i els col·lectors en alta, i provenen de les nostres activitats diàries, (vàters, rentavaixelles, entre d’altres) i també de les indústries.

Tot allò que llencem a l’aigüera o als sanitaris de casa sabem del cert que acabarà arribant a la depuradora, ja que les xarxes de clavegueram no disposen d’elements que permetin discriminar, separar o eliminar aquells residus que mai haurien d’haver-se llençat.

És important explicar també que, degut a la configuració unitària de les xarxes de clavegueram de la majoria dels municipis, una part de les  aigües de pluja, que arrosseguen la brutícia dels carrers, arriben amb les aigües residuals a les depuradores. Des de l’Agència s’aposta, sempre que sigui possible, per les xarxes de clavegueram -que són competència municipal- que siguin separatives.

Quines parts composen una depuradora

Una depuradora té com a elements essencials un desbast, on eliminem els sòlids que hi arriben, uns digestors, que fan que la càrrega contaminant es redueixi, i uns decantadors en els quals l’aigua es clarifica, sense oblidar la gestió dels fangs.

Un cop depurades les aigües residuals, aquestes es poden aportar als rius i rieres o bé poden ser utilitzades per a altres usos, com el reg agrícola o de jardins, els usos industrials i lúdics o la recàrrega d’aqüífers.

Quan es reutilitza l’aigua s’aplica un tractament més avançat, conegut com terciari o Estació Regeneradora d’Aigua (ERA), que atorga a l’aigua ja depurada una millor qualitat, podent-se destinar al reg o a la indústria.

Què pots fer tu per ajudar

La depuració de les aigües residuals és una necessitat essencial amb un elevat cost. La ciutadania hi  podem col·laborar fent unes accions molt senzilles com evitar el llançament  al vàter i a l’aigüera de residus com les tovalloletes, els bastonets per les orelles, productes de neteja íntima, olis o greixos. Tots ells han d’anar a la paperera i al contenidor corresponent.

Aquesta és una acció cívica que representa una millor gestió tècnica de les depuradores i una reducció de la despesa econòmica que comporten els manteniments al clavegueram, les avaries en bombaments o les necessitats d’haver de disposar de més equips de desbast i tamissatge a les depuradores.

La gestió del sanejament és una tasca complexa i costosa, que requereix del treball de diferents administracions i d’empreses especialitzades en la construcció i explotació de tot tipus d’infraestructures de depuració.

A dia d’avui Catalunya disposa de 532 sistemes de sanejament en servei, que sanejen el 97,1% de les aigües residuals generades. La planificació del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya preveu l’execució de més de 1.000 noves depuradores en els propers anys amb l’objectiu d’arribar al ple sanejament de totes les aigües residuals.

Més informació:

Vídeo: Què és una depuradora

Leave a Reply