Les espècies invasores en el medi hídric. Què fem per erradicar-les?

La globalització ha fet més petit el món i ha provocat que gairebé tot estigui connectat. Això ha comportat efectes negatius en molts àmbits, un d’ells afecta directament al món de l’aigua i la seva qualitat.

Les espècies exòtiques invasores  són aquelles procedents d’altres regions que tenen la capacitat de colonitzar un nou hàbitat en poc temps i provocar efectes adversos a l’ecosistema, l’agricultura, el turisme, la salut o als serveis ambientals que en general proveeixen els ecosistemes.

A Catalunya s’han detectat més de 1.100 espècies exòtiques invasores, un 10% de les quals provoca impactes considerables. Aquestes poden ser animals, plantes i algues (pots consultar el detall a l’Exocat, la base de dades de les espècies invasores de Catalunya).

Mai podem saber del cert com poden arribar o quina serà la via d’entrada al medi. El que sí que sabem és que cal actuar amb rapidesa per al seu control, evitant la seva dispersió, i a poder ser erradicant-la de l’indret afectat.

Què fa l’ACA per a controlar i erradicar les espècies invasores?

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme el seguiment i control de les espècies invasores que es detecten en els ecosistemes aquàtics, i porta a terme actuacions per intentar erradicar, o si més no evitar la seva dispersió, i mitigar els seus efectes sobre l’estat ecològic de les masses d’aigua.

Treballs erradicació l'alternanthera
Treballs erradicació l’alternanthera

Treballs erradicació canya americana
Treballs erradicació de canya americana

Alguns exemples d’espècies invasores a Catalunya

Podem parlar d’espècies invasores animals, que poden ser rèptils, ocells, mamífers, peixos de riu o marins i d’espècies invasores vegetals, com plantes, fongs o diatomees.

Per parlar-vos d’algunes de les que són presents en els nostres ecosistemes us en destaquem tres (una animal i dues vegetals).

El musclo zebrat és un dels millors exemples d’espècie invasora animal. Està present a l’embassament de la Baells, a la conca del riu Llobregat, des del 2011, i està considerat com una de les 100 espècies invasores més perjudicials del planeta pel seu impacte ambiental i econòmic. La seva erradicació en els indrets ja colonitzats és pràcticament impossible, per tant, és molt important prevenir la seva expansió cap a àrees encara no colonitzades.

Hi ha un ampli consens en què el factor més probable d’expansió aquesta espècie és el transport de larves mitjançant el moviment d’aigua d’un lloc a l’altre, a través del trasllat d’embarcacions, remolcs, vehicles i tot tipus d’equipaments que hagi estat en contacte amb l’aigua infectada. D’aquí la importància que té netejar aquests elements de manera estricta. L’Agència s’encarrega de controlar la seva evolució i aplicar mesures preventives per evitar la seva dispersió.

Musclo zebrat
Musclo zebrat

Paret interna de la presa de la Baells amb musclo zebrat
Paret interna de la presa de la Baells amb musclo zebrat

Pel que fa a les espècies vegetals, com la canya americana o l’alternanthera,  l’ACA focalitza els seus esforços en aquestes dues, atès el seu alt potencial colonitzador i de dispersió.

La canya americana és una espècie amb una forta implantació a les lleres dels rius, les rieres i els torrents i presenta la dificultat de disposar d’un sistema reticular d’arrels fortes que s’estenen fàcilment, la qual cosa obliga no únicament a tallar la seva tija sinó a arrencar de soca rel tota la planta.

Un dels perills de la seva extensió és que poden reduir la capacitat hidràulica de desguàs dels nostres rius, provocant afectacions a ponts, guals, així com possibles desbordaments.

L’alternanthera, provinent d’Amèrica del Sud, i considerada d’alt risc pel seu alt potencial invasor i pels seus efectes negatius, ha obligat a fer actuacions de retirada i erradicació en diversos trams de la conca del riu Besòs. Es tracta d’una planta emprada en la decoració d’aquaris i molt possiblement aquesta ha estat la via d’entrada.

Alternanthera. Espècie vegetal invasora
Alternanthera. Espècie vegetal invasora

Alternanthera al riu Mogent
Alternanthera al riu Mogent

Tot i que l’eliminació de les espècies invasores és molt difícil, les actuacions preventives i informatives, a més de protegir les espècies autòctones i el manteniment del bon estat de les masses d’aigua, són elements essencials per a la millora dels nostres ecosistemes i per evitar la dispersió d’espècies exòtiques.

Durant l’estiu de 2021, l’Agència ha destinat més de 132.000 euros en actuacions a la riera de Cànoves i en un tram dels rius Mogent i Besòs per aturar la proliferació d’aquesta espècie vegetal.

Més informació:

Vídeo: Les espècies invasores 👽en el medi hídric 🌊

Vídeo: El manteniment de les lleres a Catalunya.

Deixa un comentari