Les potabilitzadores, garants de l’aigua que bevem

L’aigua és un dels béns més valuosos que tenim. Calma la nostra set i és essencial per a totes les nostres activitats. Sense ella no hi ha vida.

Abans que arribi a les llars, l’aigua procedent dels rius, dels aqüífers o inclús del mar, s’ha de tractar per a complir amb totes les garanties de qualitat. Les instal·lacions que ho fan possible són les potabilitzadores, on es tracta l’aigua que captem del medi per a convertir-la en aigua apte per al consum humà.

Per a fer-ho possible, l’aigua és sotmesa a diferents tractaments, més o menys complexes en funció de la qualitat que tingui inicialment  el recurs captat.

A Catalunya tenim més de 250 estacions de tractament d’aigua potable -el que es coneix com a Estacions de Tractament d’Aigua Potable (ETAP)-, 5 de les quals formen part de la Xarxa d’Abastament Ter-Llobregat. Una d’elles, és la potabilitzadora del Llobregat, que és una de les que té una major capacitat de tractament i que incorpora tractaments innovavors per a millorar l’olor i el gust de l’aigua.

La potabilitzadora del Llobregat

A l’ETAP Llobregat, que és una de les potabilitzadores públiques amb major capacitat de tractament, el procés de potabilització comença a les reixes de desbast de la instal·lació, impedint el pas de sòlids de mida gran.  A continuació l’aigua passa per uns desarenadors on es sedimenten les sorres i els llims i, posteriorment s’aplica un tractament per oxidar part dels compostos orgànics i inorgànics presents a l’aigua.

Capçalera de potabilitzadora
Captació de riu i desbast

Tractament capçalera
Addició de reactius.

Més endavant, una sèrie de decantadors, i amb l’ajuda d’uns altres reactius específics, s’eliminen la majoria dels continguts de sòlids en suspensió que presenta l’aigua. Posteriorment, l’aigua és desinfectada utilitzant un derivat del clor.

Tot seguit l’aigua passa per diferents etapes de filtració, on cadascuna d’elles elimina bona part de diferents tipus de substàncies no desitjables  que encara estan presents a l’aigua. A més, a la potabilitzadora del Llobregat, i degut a la salinitat de l’aigua, s’aplica. un tractament d’electrodiàlisi reversible per a reduir el contingut de sal i millorar les característiques organolèptiques de l’aigua com el gust i l’olor.

Decantadors
Decantadors

Electrodiàlisi reversible
Electrodiàlisi reversible

​Finalment, l’aigua es desinfecta de nou amb clor i s’emmagatzema dins dels dipòsits, des d’on es distribueix cap a la xarxa amb totes les garanties sanitàries.

Els fangs generats durant el procés de potabilització són valoritzats per a ser utilitzats, principalment, per a la reposició paisatgística.

Recollida de fangs.

Plaques solars.

Plantes com la potabilitzadora del Llobregat, situada a Abrera, també disposen de plaques fotovoltaiques a les cobertes dels seus edificis per a disposar d’energia elèctrica neta, sostenible, tot afavorint l’autoconsum i reduint les emissions de CO2.

Com pots veure es duu a terme un procés llarg i complex perquè tinguis aigua de qualitat quan obris l’aixeta.

Més informació:

Vídeo sobre la potabilització de l’aigua al Youtube de l’ACA

Web de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat

Deixa un comentari