Imatge d'un embassament

A què es destina l’aigua dels nostres embassaments?

A les conques internes de Catalunya existeixen nou embassaments que, com hem explicat en anteriors posts, serveixen per a garantir les diferents demandes i també per a retenir l’aigua de possibles avingudes per a evitar danys aigua avall.

En aquest post ens centrarem en explicar quina és la finalitat de l’aigua que s’allibera dels embassaments per als diferents usos com l’abastament domèstic, les demandes de reg i el compliment dels cabals ecològics. Hem de tenir en compte que l’aigua dels embassaments també serveix per a usos lúdics (alliberament per a la pràctica d’activitats esportives, sempre que les condicions ho permetin) i també per a la generació d’energia.

L’actual episodi de sequera i també l’increment del preu de la llum, a causa de diverses causes externes, han fet que erròniament s’hagin estès el supòsit que la baixada en les reserves dels diferents embassaments de les conques internes hagi estat provocat per l’alliberament de cabals destinats únicament per a satisfer la producció d’energia elèctrica.

Cal tenir present que durant els mesos d’estiu és quan hi ha un descens més important de reserves als embassaments de les conques internes, ja que és l’època de l’any en la que hi ha un major consum. És en aquest període quan s’han de garantir les campanyes de reg i també quan hi ha una major evaporació de l’aigua arran de les altes temperatures.

Només per posar un exemple d’aquest augment de la demanda, la reserva d’aigua dels embassaments del sistema Ter Llobregat entre l’octubre de 2021 i el març de 2022 va ser de més de 206 hm3, mentre que la reserva entre abril i octubre de 2022 és de més de 246 hm3. Aquestes dotacions varen ser fixades a través de les comissions de desembassament.

Per tant, el descens dels embassaments ha estat per garantir les diferents demandes consumptives i, en cap cas, per l’alliberament d’aigua exclusiu per a generar electricitat.

Garantia d’un any

Els embassaments de les conques internes, amb una capacitat màxima propera als 700 hm3, permeten emmagatzemar aigua per al consum d’un any. Això vol dir que si no plou durant 12 mesos, no hi ha una aportació suficient d’aigua per a la seva recàrrega i algunes demandes poden quedar compromeses.

Interior de la central Hidroelèctrica de Susqueda
Interior de la central Hidroelèctrica de Susqueda

Dels 9 embasaments de més d’1 hm3 que hi ha a les conques internes, quatre d’ells (la Baells, Sau, Susqueda i Darnius Boadella) disposen d’una central hidroelèctrica mitjançant la qual és possible obtenir energia neta i sostenible. Aquestes centrals no són propietat de l’Agència Catalana de l’Aigua, però el seu funcionament sí que es defineix arran de les nostres directrius, ja que les consignes i instrucció per l’alliberament de recursos que permetrà la seva operativa és autoritzada per l’Agència.

Com es planifiquen i es determinen els desembassaments?

Les reserves d’aigua de les principals conques regulades de les conques internes es fixen, aproximadament, cada sis mesos a través de les comissions de desembassament, uns òrgans de participació on s’aborda el volum de reserves del que es disposa, les reserves d’aigua que s’assignen per a cada ús i els temes d’interès en cada àmbit. Aquestes comissions estan formades per personal tècnic de l’Agència i per persones externes de diferents àmbits directament relacionats amb la gestió de l’aigua.

Desguàs de fons de la presa de la Baells.
Desguàs de fons de la presa de la Baells (arxiu).

En concret hi ha establertes quatre comissions de desembassament (Ter-Llobregat, Muga, Foix i Riudecanyes), corresponents als diferents trams regulats de les principals conques i sistemes de les conques internes.

Són aquestes comissions de desembassament les que estableixen en quin moment i en quines quantitats s’ha d’alliberar l’aigua retinguda per a garantir les demandes urbanes, el reg agrícola i els cabals ambientals. De l’aigua que s’allibera, en aquells embassaments on hi ha central, s’aprofita per a generar electricitat, però no es fan alliberaments per a usos exclusivament hidroelèctrics.

Podeu consultar les actes de les comissions de desembassament en el següent enllaç: https://aca.gencat.cat/ca/laca/organitzacio/organs-collegiats/

Gestió acurada

Aquest estiu ha estat un dels més calorosos de les darreres dècades, amb una escassetat molt important de pluges i amb un dels volums de reserves als embassaments més baix dels darrers anys, que ha oscil·lat entre el 58% de principis de juny i el 39% de finals d’agost.

Això ha provocat la necessitat d’ajustar els alliberaments d’aigua i, només en el sistema Ter Llobregat s’han pogut garantir en la seva totalitat totes les demandes. En el cas de la Muga, la campanya de reg s’ha hagut de reduir en un 25% del que es habitual. Pel que fa a Riudecanyes, només s’ha pogut garantir el 45% de la demanda de reg.

Donada l’escassetat d’aigua, s’ha seguit de manera exhaustiva i constant l’alliberament d’aigua, reduint l’alliberament d’aigua si es produïen pluges més avall dels embassaments, amb l’objectiu de preservar així les reserves d’aigua.

L’Agència vetlla així per la correcta gestió de les reserves de què disposem en cada moment, optimitzant i prioritzant en cada cas les millors decisions possibles que s’hagin de prendre.

Agència Catalana de l’Aigua

Una resposta a “A què es destina l’aigua dels nostres embassaments?

Deixa un comentari