L’hivern, l’època de l’any amb un consum d’aigua més baix

El 29 de novembre de 2018, els embassaments de les conques internes estaven al 89% de la seva capacitat, amb un total de 620 hm3 d’aigua emmagatzemats. Avui, 17 de gener de 2019, transcorreguts menys de dos mesos, el percentatge és el mateix -89%- i el volum de reserves només s’ha reduït en 2 hm3, tenint avui prop de 618 hm3 als reservoris de les conques internes.

Read More »