Plaques fotovoltaiques a l'Edar de Lleida

Els sistemes de sanejament i la producció d’energia neta i sostenible

Actualment hi ha a Catalunya 536 sistemes de sanejament, una xifra que creixerà molt més en els propers anys, donant així compliment al Programa de Gestió específic dels Sistemes públics de Sanejament en alta de Catalunya (PGSAC), l’eina que preveu una inversió de 1.200 MEUR i que garantirà noves depuradores i la millora de les ja existents per a un període de 12 anys (2022-2033).

Fer funcionar un sistema de sanejament, amb tots els seus elements, requereix un elevat consum energètic. Parlem d’una demanda de consum global de 304 GWh/any, tenint en compte que en 137 depuradores és on es consumeix el 93,3% de la demanada de tot Catalunya.

Per aquest motiu, i en la línia del que s’estableixen en totes les actuacions dirigides a minimitzar les emissions de fonts no renovables i afavorir aquelles que minimitzin els efectes del canvi climàtic, l’Agència aposta per convertir moltes de les seves depuradores en centres de producció d’energia neta i sostenible.

L’eficiència, en l’actualitat

Avui produïm de l’ordre de 44 GWh/any d’energia neta i sostenible, a partir de la producció renovable obtinguda gràcies al biogàs i als 14 MW de potència que tenim instal·lada en les depuradores de Catalunya

Per a millorar aquestes xifres i acostar-nos a la demanada global que dèiem abans de 304 GWh/any, s’estan duent a terme diferents accions com, per exemple, la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

L’energia fotovoltaica ens permet produir una energia renovable i, per tant, disminuir el consum dels combustibles fòssils i en conseqüència reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. En les depuradores és possible aprofitar la seva superfície per instal·lar aquestes plaques.

Detall plaques fotovoltàiques a l'Edar de Lleida
Detall plaques fotovoltàiques a l’Edar de Lleida

Una altra opció que se’ns presenta, en aquelles depuradores en les que en la seva línia de fangs tenen una digestió anaeròbia, és aprofitar els beneficis que ens ofereix un biocombustible que es coneix amb el nom de biogàs. Aquest aprofitament es realitza mitjançant l’ús de motors o micro turbines. Així aconseguim valoritzar energèticament el biogàs, reduir els gasos d’efecte hivernacle  i, a la vegada, reduir el volum del fang a tractar, minimitzant els costos econòmics que això comporta.

Casos que ja són una realitat

La depuradora de Lleida és de tipus biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor i dona servei als municipis de Lleida i d’Alpicat, aproximadament 118.000 habitants, amb una capacitat de tractament de fins a 70.000 m3/dia.

Vista aèria de l'Edar de Lleida
Vista aèria de l’Edar de Lleida

En aquesta depuradora podem mostrar-vos un bon exemple per veure com una instal·lació de sanejament pot produir energia renovable.

Aquesta depuradora, gràcies a les plaques fotovoltaiques instal·lades, s’estan produint 300 KW d’energia solar fotovoltaica que permetran generar fins a un 18% de les necessitats energètiques d’aquesta depuradora. En paral·lel i des de fa temps s’està valoritzant el biogàs i gràcies a la combustió en un motor de cogeneració es produeix un 37% de les necessitats energètiques mitjançant l’energia elèctrica que produeix.

Però no ens hem quedat aquí, ja que amb aquest biogàs i amb la tecnologia d’upgradding aconseguim transformar part del biogàs que no es valoritza en el motor en biometà i  injectar-lo a la flota de vehicles d’aquesta depuradora.

També cal destacar les depuradores que hi ha en servei a la ciutat de Sabadell, al Vallès Occidental. En aquestes dues plantes (Riu Sec i Riu Ripoll) hi ha instal·lats dos parcs fotovoltaics que produiran, anualment, prop de 1.400 MWh/any per a l’autoconsum, l’equivalent a les necessitats anuals d’energia de 400 habitatges, evitant l’emissió de 649 tones de CO2. A més, en aquestes dues depuradores, l’efecte de les plaques fotovoltaiques i l’aprofitament de biogàs permetran que el 21% de l’energia utilitzada sigui de procedència verda.

Més de 100 parcs fotovoltaics en curs

En els propers sis anys, en el marc del tercer cicle de la planificació hidrològica (2022-2027), està previst incrementar la producció de biogàs fins arribar aproximadament als 100 GWh/any produïts passant així del 14 al 37 per cent d’autoconsum renovable amb el biogàs.

En relació amb l’energia fotovoltaica, actualment estem executant més de 100  instal·lacions fotovoltaiques en diferents depuradores que permetran incrementar la potència en 14,7 megawatts i generar 18 GWh/ any d’energia fotovoltaica que, sumats als 44 GWh/ any que produïm amb el biogàs, ens permetran arribar l’any vinent a produir un 20% de la demanda del total de Catalunya amb fonts renovables pròpies.

Estem en ple procés per a optimitzar les nostres depuradores, generar cada cop més energia neta i sostenible i complir amb els reptes que planteja el canvi climàtic.

Més informació: Vídeo “Les depuradores i la generació d’energia neta i sostenible.”

Agència Catalana de l’Aigua

Deixa un comentari